明史·金国凤传文言文翻译

2017-07-21芽博士 的分享   加三联MM小编微信好友:sanlian2018

 金国凤是明宣府前卫(今张家口宣化)人。生于崇祯年间以锦州副总兵的身份驻守松山,与清兵鏖战,号令难以下达。终因寡不敌众、矢尽力竭,和两个儿子壮烈阵亡。崇祯帝追赠他为特进荣禄大夫,左都督,赐予他祭葬大典。关于明史·金国凤传,小编整理欢迎大家阅读与借鉴。

明史·金国凤传文言文翻译   三联

三联查询配图

 明史

 原文

 金国凤,宣府人。崇祯中,以副总兵守松山。十二年二月,虏贼以重兵来攻,环城发炮,台堞俱摧。城中人负扉以行。国凤间出兵突击,辄败还,乃以木石甃补城坏处。贼屡登屡却,遂分兵攻塔山、连山,令锐卒分道穴城。国凤多方拒守,终不下,阅四旬围解。

 帝大喜,立擢署都督佥事,为宁远团练总兵官。再论功,署都督同知,荫锦衣卫千户。是年十月,贼匪复攻宁远。国凤愤将士恇怯,率亲丁数十人出据北山冈鏖战。移时矢尽力竭,与二子俱死。

 帝闻痛悼,赠特进荣禄大夫,左都督,赐祭葬,有司建祠,增世职三级。总督洪承畴上言:“国凤素怀忠勇。前守松山,兵不满三千,乃能力抗强敌,卒保孤城。非其才力优也,以事权专,号令一,而人心肃也。迨擢任大将,兵近万人,反致陨命。非其才力短也,由营伍纷纭,号令难施,而人心不一也。乞自今设连营节制之法,凡遇警守城,及统兵出战,惟总兵官令是听。庶军心齐肃,战守有资,所系于封疆甚大。”帝即允行之。

 及国凤父子柩归,帝念其忠,命所过有司给以舟车且加二祭其妻张氏援刘綎例乞加宫保部议格不行而请于世职增级外再荫本卫试百户世袭以劝忠臣帝可之。

 当松山被围,巡抚方一藻议遣兵救援,诸将莫敢应。独副将杨振请行,至吕洪山遇伏,一军尽覆。振被执,令往松山说降。未至里许,踞地南向坐,语从官李禄曰:“为我告城中人坚守,援军即日至矣。”禄诣城下致振语,城中守益坚。振、禄皆被杀。事闻,命优恤。

 (选自《明史》)

 译文

 金国凤,是宣城人。崇祯帝时,以副总兵的职务把守松山。十二年十二月,大清率领重兵来进攻,围着松山城开炮,城墙都被炮火摧垮。城中人都只好背着门板行走。金国凤不间断的想出兵突围,但都是失败而返,他便命令士兵们用树木石头来修补重砌被炸毁的城墙。大清军还是不断的登城,又不断被打退回去,于是他们便分兵攻打塔山、连山几个地方,暗地里派精锐的士卒分几条道路挖隧道。国凤多方坚持抵抗,坚守不出,最终也没有被清军攻下,经历了四个月的防守,清军终于撤退了。

 皇帝大喜,马上擢升金国凤为署都督佥事,为宁远团练总兵官。又一次论功,将他提升为署都督同知,可以享受锦衣卫千户的俸禄。这年十月,大清兵又一次攻打宁远。国凤对将士们表现出的胆怯懦弱非常愤怒,竟然亲自率领数十个家丁出城据守北山冈和敌人鏖战。不多时就矢尽力竭,与两个儿子一起战死。

 皇帝听说消息后非常悲恸,追赠他为特进荣禄大夫,左都督,赐予他祭葬大典,命有司为他建立祠堂,提升三级世职。总督洪承畴上言说:“国凤一向胸怀忠勇。之前据守松山,军士不满五千人,竟然能抗击强敌,最终保住了这座孤城。并不是他的才能力量有优势,是因为他能凭借自己的职务专有发布军令的权利,号令统一,而且军心整肃划一。等到他提升为大将军后,兵力近万人,反而丧命于军中。也不是他的长能力量变弱了,是由于军营中人员众多而杂乱,号令难以下达,而且人心又不一致。我恳请陛下从现在起设立连营节制的法令,只要有警报需要守城的情况和需要统兵出战的重大军事状况,只能以总兵的命令为准。所有军心一齐整肃,作战防守都有储备,这是关系到疆域安全的大事。”皇帝马上同意了总督的建议。

 等到国凤父子的灵柩要运送回朝廷,皇帝感念他的忠义,命令所经过所有官府有司都必须提供舟车,而且增加了两次祭典。他的妻子张氏依据刘綎的旧例,也追加官阶职位。但专司部门商议此举不和朝廷典例,搁置不能执行,而仅仅在世职增加级别之外,再额外增加本卫试百户世袭的俸禄,来勉励忠勇的大臣。皇帝同意了。

 

 其实,在松山被围困之时,巡抚方一藻商议派兵救援,诸将没有敢答应去的。只有副将杨振请命前去,到了吕洪山这个地方突然遇到伏兵,全军覆没。杨振被抓住后,清军命令他去松山劝降。没走一里多路,他就面南坐在地上,和他的副官李禄说:“帮我去告诉松山城里守战的将士们一定要坚守不出,援军即日就到。”李禄跑到城下大声喊出杨振的话,城中的守将们更加坚定据守城池了。杨振、李禄都被清军杀害。这件事情传来,朝廷从优抚恤二位将士。

TA发布的帖子

951

收藏

1030